Производители на лаптопи

Сред потребителите битува мнение, че всички лаптопи се сглобяват от едни и същи тайвански или китайски производители на електронни компоненти, печатни платки и асемблирани модули, и тъй като няма разлика между тях, то не е оправдано да се заплати висока сума само заради името на даден производител. А дали е така? Кое определя разликата в цената на лаптоп от утвърден производител и някой по-слабо популярен?

Името – марката

За поддържане името на дадена фирма, трябват вложения, така че неизбежно цената на продукта нараства. Рекламата е едно скъпо удоволствие.

Качество на техниката

Не е редно да се говори за еднакво качество на крайните продукти, само защото при изработката им е използвана еднаква компонентна база. Това е заблуда. Качеството на използваните компоненти се изяснява едва при подбор и тестване на определено количество от общата маса. При някои производители този процес отсъства. Освен това наличието на качествен контрол преди машинното асемблиране намалява с до 90% брака на изхода. Реално погледнато, отделът за качествен контрол силно забавя процеса на асемблиране, но позволява да се съкрати бракуваната продукция. Този отдел увеличава и стойността на продукта, при това значително;едновременните проверки на голям обем са трудни- трябват много стендове, а това значи и много обслужващ персонал, който да работи на тях.

Проектиране

Етапът на проектиране е важен при производството на лаптопите и различните решения водят до различни резултати. Два от най-обичайните начина на проектиране са:с поръчка към външен проектант или проектантско бюро, проектиране на лаптопа по собствени изисквания и собствен дизайн. Първият метод е най-евтин. Това значи покупка на разрешение за използване на вече готова платформа.На произведеният лаптоп се лепят логотипи и готово. На практика времевата задръжка между етапите на проектиране и производство е минимална,но това е минус, просто физически не стига времето да се установят и отстранят някои технически недомислици. Освен това, за допълнително поевтиняване, се използват готови платки и схемни решения, както и електронни компоненти непреминали тест, което понякога води до определени несъвместимости или дефекти. Използването на готови платформи понякога води и до проблеми с прегряване, поради нефункционалното разположение на компонентите или модулите в кутията. Поради малкото пространство възникват проблеми с топлоотдаването и е редно топлоотдаващите елементи да бъдат разположени с отстояние помежду си. Това,за съжаление,често не се спазва. А температурата във вътрешността на преносимият компютър е фактор,влияещ на надеждността на устройството като цяло. Защото има интегрални схеми с различни температурни режими на работа, при кондензаторите режимите са други, при бобините трети и т.н. Неправилното проектиране може да доведе до излизане от строя на различни елементи, а това всъщност значи неработоспособност на целия лаптоп.

А сега да се върнем към вторият начин на проектиране- наличието на собствено конструкторско бюро. Това е скъп метод, при това много по-скъп. Първо, далеч не всички проекти на този отдел се реализират, а трябва да се плаща заплата на дизайнерите и инженерите. Второ, при проектирането на практика не се използват готови разработки и модули, а принципната проекция и дизайнерското решение се поръчват на различни производители, при строго спазване на зададените параметри. Самите производители е трудно да спазват тези тесни рамки, защото е изключително трудно да се проектира платка с точно определени габарити, предварително установени позиции на куплунзи и контакти, а освен това и с точно зададена производителност и енергопотребление. Времето от началното проектиране до крайната реализация е дълго, всичко се изпипва до малки детайли, а тестовият период е продължителен. Това оскъпява готовият лаптоп. Всички по-известни марки имат собствени конструкторско-дизайнерски бюра. И въпреки това, има примери на опити за заобикаляне етапа на проектирането, като опит за поевтиняване на продукцията, или при финансови трудности. Закупуват готова платформа и…получават най-неудачните и ненадеждни модели като краен резултат. Някои от тях са печално известни и на самите потребители. Изключение прави само една фирма, и това е SONY, тя никога не е ползвала готова платформа.

Гаранция на лаптопи

Тук навлизаме в една мрачна територия, която е причина много потребители да странят от дадена марка и да си съставят неправилно мнение за нея, съдейки по отношението на сервизния център към тях самите, или при некоректно извършен ремонт. Това е дълга тема, която няма да бъде обект на описание или препоръки, поради комплексните причини, които я изграждат-вносители, официални представители, сервизни центрове и т.н.

И като финал-няма еднозначен отговор на въпроса ‘коя марка е по-добра’, както и кой производител е утвърден като коректен в дългосрочен план. Но е редно да си спомните две пословици: ‘Не съм толкова богат,че да купувам евтиното’, и ‘Скъперникът плаща два пъти’.

Loading...