Диагностика на лаптопи HP при черен екран

Мигащи кодове за грешки

Информацията в тази статия се отнася за лаптопи HP и Compaq с UEFI биоси произведени след краят на 2008г.

При стартиране на лаптопа, вие може да видите черен екран (на екрана на лаптопа няма картина). Ако при самодиагностиката се открие специфичен проблем в хардуера, вентилаторът се завърта, но екранът остава черен. За по-бърза идентификация на проблема, различни светодиодни (LED) индикатори на клавиатурата премигват и показват видът на хардуерната грешка по време на предстартовия тест.

Програмата за самодиагностика, показва кодовете за грешка посредством мигане на светодиодните индикатори, намиращи се близо до клавишите Num Lock или Caps Lock. След показването на грешката, премигването спира. Същият вид премигване, ще се появява всеки път, когато се опитвате да пуснете лаптопа, докато не разрешите конкретният проблем.

Мига светодиодният индикатор за батерията

Индикаторът за батерия за лаптоп HP показва състоянието на източника на захранване. За идентификация на проблема при стартиране на лаптоп HP / Compaq или при работа с него, използвайте следната таблица:

Индикатор за батериятаТестван компонентВид на грешката
Индикаторът за батерията - не свети, индикаторът до Caps Lock/Num Lock – не светиБатерия или зарядно (захранващ адаптер)Захранващият адаптер не е свързан или е повреден;
Батерията е с малък заряд или повредена;
Индикаторът за батерията премигваБатерияБатерията е изтощена
мигане
Когато пускате нов лаптоп за пръв път, белият светодиоден индикатор за захранването премигва.Батерията е все още в режим „Доставка”, индикаторът продължава да мига, дори след свързване на адаптера към захранването.
За да се справите с проблема, изключете лаптопа, свържете адаптера към захранването и заредете батерията за поне 30 минути. След това пуснете компютъра отново.

Мигане на индикаторите до бутони Caps Lock и NumLock

Мигането на индикаторите до Caps Lock и Num Lock се наблюдава, при засичането на проблем по време на диагностиката при процеса на стартиране. LED индикаторите ще премигват в последователност определен брой пъти, след което ще спрат. Броят на премигванията показва в работата на кой компонент е засечена грешка по време на предстартовия тест.

Ако индикаторите спрат да мигат и лаптопът не се стартира, то вие може да натиснете отново бутона „старт” и да повторите теста. Пребройте премигванията и използвайте таблицата за да установите видът на грешката.

Информацията за броя на премигванията е полезна, при свързване със сервиз за лаптопи HP.

Индикатори до Caps Lock/Num LockТестван компонентВид на грешката
Мига 1 път
ПроцесорПовреда в процесора;
Мига 2 пъти
BIOSПроблем в работата на BIOS-а;
Мига 3 пъти
Рам паметНеработещ модул рам памет;
Мига 4 пъти
Видео картаНеработеща видео карта;
Мига 5 пъти
Дънна платкаПовреда в дънната платка на лаптопа;
Мига 6 пъти
BIOSПроблем с идентификацията на BIOS-а;

Обяснения за видовете грешка.

Прочетете някои по-общи обяснения към всеки един от кодовете за грешки, поместени в таблицата по-горе:

Когато лаптопът работи само на батерия и захранващият адаптер е изключен, ако индикаторите за батерията и Caps Lock / Number Lock не светят, то вие или имате много нисък заряд, или в батерията няма останал заряд. Свържете зарядното устройство с лаптопа, уверете се, че индикаторът за батерията свети и оставете батерията да се зарежда за 15-30 минути. След това се опитайте да пуснете компютъра отново. Ако успеете, направете тест и калибриране на батерията. Ако лаптопа не се стартира, при възможност заменете батерията с нова, за да се уверете, че проблемът е именно в батерията.

Ако и след зареждане на батерията лаптопа не стартира, махнете батерията и включете захранващият адаптер. Уверете се, че индикаторът за адаптера свети и се опитайте да пуснете компютъра. Ако индикаторът не свети проблемът е възможно да бъде на следните места: зарядното устройство, буксата за захранване на лаптопа или повреда в дънната платка на лаптопа. По възможност, включете друг захранващ адаптер за да се уверите, че проблемът е в него или се свържете със сервиз за лаптопи HP – специалистите в нашият сервиз ще направят нужната диагностика и ще извършат надежден ремонт.

Ако индикаторът за батерията (който изглежда като светкавица) мига, то батерията е с недостатъчен заряд за стартиране на компютъра. За да разрешите проблема, пробвайте едно от следните решения:

  • Свържете лаптопа към захранването и се опитайте да го стартирате отново.
  • Проверете захранващият адаптер, за да се уверите, че всички букси са надеждно свързани.
  • Определете дали светодиодният индикатор на адаптера свети (ако той има такъв, но повечето оригинални зарядни за HP или Compaq нямат), за да се уверите, че в лаптопа постъпва ток от електрическата мрежа.
  • Ако компютъра работи нормално на захранване от контакта – заредете батерията за период от 30 минути до 1 час и рестартирайте компютъра.

Забележка: Зареждането на батерията за посоченото време се нарича „бавно зареждане”. Бавното зареждане представлява продължително зареждане с постоянен ток с ниска честота, което води до бавно зареждане на батерията, когато тя се намира в състояние на пълно разреждане ( възбуждане на елементите на батерията). Пълното разреждане се получава тогава, когато батерията не се използва през продължителен период от време и е възможно да доведе до нейната повреда или да понижи времето за автономна работа на лаптопа.

Процесорът на лаптопа (премигване 1 път) не работи нормално. Обърнете се към сервиз за лаптопи HP.

Ако се появи проблем в работата на BIOS (премигване 2 пъти), то вие може изобщо да не забележите кодът за грешка. Причината е, че веднага щом лаптопа диагностицира грешка от този тип, той се рестартира опитвайки се да възстанови работата на BIOS-а, след което се рестартира отново. Като резултат, вие може да забележите необичайно дълъг процес на стартиране и показване на съобщението, че BIOS-ът е бил успешно възстановен. Ако това се случи е силно препоръчително да се обнови BIOS-ът на лаптопа. В нашият сервиз разполагаме, както с BIOS-и за всички модели лаптопи HP, така и с нужната сервизна апаратура: програматори, преходници и цокли за тях. Опити за самостоятелно възстановяване, обновяване или препрограмиране на BIOS може да доведат до по-тежки последствия!

Ако установите проблем с рам паметта (премигване 3 пъти), следвайте инструкциите в таблицата:

Ако използвате оригиналната паметАко използвате допълнителна памет
Махнете и поставете паметта отново.

Ако повторното поставяне на паметта не разреши проблема, пробвайте да замените старата памет с нова.
Махнете и поставете паметта отново.

Ако продължите да имате същият код за грешка и след повторното слагане на паметта, то проблемът може да е в самата памет. Махнете новата памет от лаптопа, върнете старата и тествайте отново.

Ако не сте достатъчно уверени в това как да смените и поставите сами модулите рам памет, занесете вашият лаптоп в сервиз.

Забележка: Някой път, грешките в работата на модулите памет позволяват на компютъра да зареди, но водят до рестартиране и показване на същите кодове за грешка.

Ако установите грешка в работата на графичният адаптер (премигване 4 пъти), трябва да се обърнете към специализиран сервиз за лаптопи HP.

Обща повреда в дънната платка (премигване 5 пъти) означава проблем в компонент, непокрит от останалите светлинни кодови индикатори за грешки. За помощ отново търсете специализиран сервиз за лаптопи.

Код за грешка при проблем с идентификацията на BIOS (премигване 6 пъти) е много рядко явление. Той се появява при несъответствие между BIOS-ът и хардуерът инсталиран на лаптоп HP. Грешката се появява тогава, когато BIOS-ът не може да установи съответствието с подписите на хардуера на системата.

Ако се появи тази грешка, компютърът автоматично прави опит да поправи BIOS-ът. Ако автоматичната поправка не се извърши, тя трябва да бъде извършена ръчно. За ръчна поправка на BIOS натиснете едновременно четирите стрелки на вашата клавиатура за влизане в EFI дялът, откъдето може да намерите и поправите текущият BIOS.

Екипът на Serviz.bg ви съветва да не правите опити за поправка на биоса ако нямате нужните познания.