Защо екранът на лаптопа не работи?

Да разделим тази повреда на три типа:

 • Изображението на дисплея е изкривено;
 • На дисплея на лаптопа няма картина; /да не се бърка с липса на инициализация/
 • Картината на екрана е много тъмна и едва се вижда;

Картината на екрана е много тъмна и едва се вижда.

Тъмна картина на лаптоп

Това означава, че не работи лампата за подсвет на матрицата на лаптопа. Възможните причини са:

  • Повреден бутон или датчик дисплея на лаптопа.

Можете да проверите реакцията на монитора, като натиснете бутона за изключване на дисплея.
Когато се касае за механичен бутон, а не за магнитен датчик, реакцията може да бъде проверена без да се налага да разглобявате лаптопа, използвайте тънка отвертка или примерно клечка за зъби. Този бутон или датчика може да са позиционирани на различни места:

а. Малък палец или жлеб, в който е разположено езичето на копчето, които се намират около пантите на екрана (тоест търсете копчето на панела между клавиатурата и матрицата или на оста на отварящия механизъм);

б. Магнитен датчик скрит в долния корпус, а магнитът е позициониран около инвертора или матрицата на лаптопа – за да достигнете до него лаптопът трябва да бъде разглобен;

в. В прореза на лаптопа на мястото на застопоряване на дисплея (езичето на дисплея влиза в кухината на корпуса, там се застопорява, не разрешавайки на капака просто така да се отваря – там той натиска и бутона);

Разбира се има някаква вероятност, бутонът за изключване на екрана да се е счупил и да е „увиснал” в положение „включено”, но това се случва много рядко. За да проверим това се налага напълно да разглобим лаптопа. Бутоните най-често хлътват поради силно сътресение, износване или поради неудачна конструкция на лаптопа, също така при заливане с течности престават да реагират на натиск или обратно – „залепват“ във включено състояние. Последното се случва най-често ако течността е съдържала захар.

  • Повреден инвертор на матрицата на лаптопа.

Инверторът е преобразувател на напрежението на лампата за подсветка на монитора. Той се състои от два основни компонента: микросхема и трансформатор. Ремонтът на инвертора на лаптопа се усложнява от това, че на изхода му напрежението може да достигне 1 500 волта.

При повреда на трансформатора на инвертора, обикновено малко преди това, екранът на лаптопа започва да примигва, също така от трансформатора може да започнат да се чуват шумове. В 50 – 60% от случаите ремонтите се състоят в замяна на инвертира на матрицата на лаптопа, като цената варира в зависимост от марката и модела. Но тук възниква друго усложнение: не винаги може да се намери оригинален инвертор, доставката му може да се окаже невъзможна. В такъв случай е възможно да се опита монтажът на инвертор от друг модел, но ще трябва да се преработва свързването на входа и да се определя разполагането му, след такава смяна може да не работи регулирането на яркостта на екрана от клавиатурата на лаптопа.

  • Повредена лампа за подсвет на матрицата.

Лампата за подсветката може да изгори, да гръмне, да даде на късо с корпуса на екрана, а проблемът може да е в кабелите за захранване на лампата. Често след сглобяване на матрицата на лаптопа, подсвета на екрана става неравномерен. Подмяната на лампата може да се извърши в домашни условия, но е трудно да се намери лампа за подсветка подходяща по размер.

Причина за тази повреда могат да бъдат както механични (породени от сътресения или усукване на екрана), така и обикновеното остаряване на лампата.

В случаите, когато лампата дава на късо с корпуса, също е необходимо разглобяване на матрицата, въпреки че не е задължително. Трябва да се изолират металните части на лампата на подсветката от металната рамка на дисплея. Този дефект се получава сравнително рядко и причина за него обикновено е неудачното конструиране на завъртащия се механизъм на екрана на лаптопа.

Кабелите за захранването се нуждаят от несложен ремонт – необходима е само добра изолация. Тази повреда се среща много рядко и се дължи на неудачното конструиране или на неправилното сглобяване на лаптопа.

На монитора на лаптопа няма картина.

Нека първо определим какво точно се вижда на дисплея на лаптопа:

а. Екранът на лаптопа е тъмен, но с работеща лампа на подсветката, или поне е мигнала в началото на натоварването;

б. Матрицата на лаптопа е осветена в бял или сивкав цвят;

Матрицата на лаптопа е тъмна:

След това за диагностиката е необходимо към лаптопа да бъде включен външен дисплей (монитор). Ако на външния монитор има картина, значи с вероятност от 90% с видеокартата всичко е наред и проблемът е:

  • Или в самата матрица;
  • Или в лентовият кабел на матрицата;
  • Или в свързването на матрицата;

Точната диагностика по-нататък се извършва посредством замяната на един или друг елемент. Ремонт на лентовия кабел на екрана е възможен, но ако прекъсването се е получило на мястото на прегъването, ремонтът ще е безполезен, необходима е смяна.
Ако проблемът е в матрицата на лаптопа, много вероятно е тя да е с повреден декодер. Подмяната на декодера се усложнява от тънкостта на печатната платка и на пътечките, те могат много лесно да бъдат повредени при запояването.

Други причини за такъв дефект могат да бъдат:

 • Случайно или не е бил активиран външен монитор с деактивация на екрана на лаптопа: при някои лаптопи няма автоматично обратно превключване при премахването на външния монитор. Проблемът се отстранява с натискане на съответните клавиши Fn + F5 (комбинацията зависи от марката на лаптопа).
 • Друг вариант е отново проблем с копчето за реакция на затваряне на лаптопа. При някои модели копчето не само гаси лампата на подсветката, но и изключва дисплея.
 • Още един вариант – пробило е захранването на матрицата, дава на късо или е изгорял предпазителят. В този случай е най-добре да се обърнете към сервиз за лаптопи, въпреки че самият ремонт изисква просто сръчност, внимание и начални познания по електротехника.

Ако няма картина и на външен монитор, повредата е във видеокартата на лаптопа. Тук също може да се опитате да извършите ремонт на лаптопа, но в домашни условия това не си струва, вероятността за успех на вашия ремонт е минимална, а да се ориентира някой във вече ремонтирана дънна платка, без гаранция е рисковано. Ремонтът или смяната на видеокартата е по-удачно да се извърши в специализиран сервиз за лаптопи.

Екранът на лаптопа е осветена в бял или сивкав цвят:

Бял екран на лаптоп
 • Това се случва най-често поради изкривяване на лентовият кабел в мястото на свързване към матрицата.
 • Повредата може да бъде в лентовият кабел на лаптопа.
 • Възможно е повредата да е в екрана на лаптопа.
 • Най-накрая проблемът може да е във видеокартата на лаптопа.

Изображението на дисплея е изкривено

Изображението може да е изкривено още с включване на лаптопа, може да се изкривява в процеса на работа, а и типовете изкривяване също могат да са различни.

  • Първата ни работа е да включим външен монитор и по този начин да определим дали проблемът е във видеокартата или не. Ще отбележа, че ако изкривяването се получава в процеса на работата, почти сигурно е, че е видеокартата, но е по-добре да проверим.
  • Ако на монитора на лаптопа се появяват трептящи вертикални или хоризонтални местещи се линии, най-вероятно проблемът е във видеокартата или видеопаметта на лаптопа.

Дефектите на видеочипа или видеопаметта могат да се проявяват и по други начини: на екрана може да изскачат различни символи или вертикални линии с различен цвят.

Ако изображението на външния монитор изглежда нормално, остава проблемът да е в лентовия кабел на матрицата или в самата матрица на лаптопа.

 • Дефектите в лентовия кабел на матрицата се изразяват в трептене на картината, във вертикални линии, които могат да се появяват и изчезват, при затваряне/отваряне капака на матрицата.
 • Вертикалните широки трептящи или с друг цвят линии, частичното изображение и тънки вертикални линии са свързани с проблеми в самата матрица.

Обикновено ако натиснете върху монитора в този край, където се появяват ивиците, или ще се промени цвета на ивицата, или ще изчезне изображението върху част от екрана на лаптопа.

Loading...