Възстановяване на BIOS на лаптоп

Ремонт на биос на лаптоп

BIOS или Basic Input/Output System. Представлява специален софтуер, който се задейства веднага след включване на лаптопа и управлява работата на екрана, твърди дискове, клавиатура и др. BIOS записа се разполага в специален чип flash-памет и работи без да се свързва с дисковата система на лаптопа. На съвременните дънни платки за съхранение на BIOS се използват flash-микросхеми. Главната им особеност е възможността на запис на тяхната памет непосредствено в компютъра с помощта на специално програмно осигуряване (за разлика от старите модели, където reflash беше възможен само в специален програматор). Това позволява на ползвателите самостоятелно да обновяват своя BIOS, т.е. да записват на чипа новата версия, публикувана от производителя на дънната платка. Обикновено в тези версии се разширява списъка на поддържаното оборудване, поправят се установени грешки и дефекти, реализират се нови функции.

Как се поврежда BIOS?

В повечето случаи BIOS се поврежда в резултат на опит за обновяването му. Причините за това могат да бъдат много, започвайки от неудачния избор на нова версия и свършвайки с различни провали по време на работа. Не бива да забравяме и вирусите. Днес са известни не малко програми, които могат да просто да унищожат съдържанието на flash-паметта. Друга причина за повредата на BIOS може да бъде повредата на самия чип flash-памет. Това може да се случи например заради некачествено електрическо захранване, производствен дефект, опит за самостоятелен или неквалифициран ремонт.
Външно повредата на BIOS може да де прояви по различни начини. Например, лаптопът просто спира да реагира на бутона за включване, т.е. при натискането на бутона няма да се случи нищо. Друг признак може да бъде включване на компютъра, липса на инициализация, т.е. при натискане на бутона за включване вентилаторът започва да се върти на висока постоянна скорост, задействат се и не гаснат някои индикатори, но екранът не се включва. Още една проява на тази повреда може да бъде изключване или рестартиране на лаптопа в процеса на инициализация.

Как се възстановява BIOS?

Първият етап от работата по лаптопа при поява на някой от горе изброените случаи е диагностика на повредата. Работата е там, че описаните прояви не са присъщи само на повреда в BIOS, но и на някои други повреди. Например, отсъствие на реакция на бутона за включване може да се дължи на повреда по захранване, изхабена батерия или проблем с контактите, а липсата на инициализация – на повреда в северния мост. За това специалистът отначало трябва да провери и да се убеди, че причината за повредата на лаптопа е именно в BIOS.
Възстановяването на BIOS на пръв поглед не изглежда сложно. Необходимо е да се демонтира чипа с flash-паметта от печатната платка и да се препрограмира (т.е. да се запише в паметта му работещ BIOS) с помощта на програматор. Всъщност този процес преминава през няколко сериозни „подводни камъка”. Първо е необходимо специално оборудване. Наистина чиповете на flash-паметта могат да бъдат флашвани и без програматор, ако лаптопът стартира, а някои производители на биоси поддържат частично препрограмиране през USB дори и лаптопът да не инициализира. В повечето случаи е нужно използването на програматор.
На второ място всеки модел дънна платка се придружава със своя, специално написана версия на биос. За това за извършване на ремонта тя трябва да бъде намерена. Това не е никак просто, особено за лаптопите, защото те са по-малко разпространени от настолните компютри и при тях разнообразието в използваните дънни платки е по-голямо.
В случай, че повреден се окаже самият чип flash-памет, ситуацията се усложнява. За възстановяване на лаптопа е необходимо да се намери нова интегрална схема, да се инсталира в нея с помощта на програматора необходимия BIOS и да се монтира на печатната платка вместо повредения. Тук към описаните трудности се добавя необходимостта да се намери подходящ чип flash-памет за замяната, който трябва да съвпада по основни характеристики с повредения.

Възстановяване на биос на лаптоп

От какво зависи успешното възстановяване на BIOS?

Успешното възстановяване на BIOS зависи основно от три фактора. Първо – наличност на необходимото оборудване, без което презаписването на flash-паметта е невъзможно. Второ – наличност на собствена база BIOS-и за различните модели печатни платки или канали, по които те да бъдат доставени при необходимост. Трето – професионални умения на човека, занимаващ се с ремонта и опит. В тази работа има много важни неща: коректна диагностика, прецизност по време на работа и др.
На горните три условия най-много отговарят големите сервизи, специализирани за ремонти на лаптопи – не бива да се забравя, че дънните платки на настолните компютри доста се различават от тези на лаптопите. Затова при поява на проблем, трябва да се търси помощ именно в сервиз, специализиран за ремонт на лаптопи.

Loading...