Залят лаптоп – какво трябва да направите?

Залят лаптоп
  1. Веднага изключете лаптопа.
  2. Изключете зарядното устройство, както от лаптопа, така и от електрическата мрежа.
  3. Извадете батерията на лаптопа. Ако батерията е мокра, подсушете я и е желателно да я съхранявате на пожаробезопасно място, защото при попадане на влага в нея има риск от спонтанно възпламеняване в последствие.
  4. Обърнете лаптопа надолу с мястото от където попаднала течността е попаднала в него и го оставете в това положение поне 1-2 часа.
  5. Възможно най-бързо занесете залетия лаптоп в СПЕЦИАЛИЗИРАН сервиз за ремонт на лаптопи.

Какво НЕ трябва да направите: