Как работи захранването на компютъра

Ако има компонент, който е жизненонеобходим за работата на един компютър, това е захранването. Без него компютърът е просто непотребна кутия, пълна с пластмаса и метал. Захранването преобразува променливия ток в постоянен, който е необходим за работата на вашия компютър. В тази статия ще разберем как работи захранването в един компютър и какво е значението на ват рейтинга.

ЗАХРАНВАНЕ

В един персонален компютър, захранването е металната кутия, която обикновено се намира в ъгъла на компютърната кутията. Захранването е видимо отзад на повечето кутии, защото има букса за захранващ кабел и вентилатор.

Вътрешността на едно захранване

Захранванията, често представяни като „импулсни захранвания”, използват импулсна модулация за превръщане на променливия ток в постоянен. Типичните волтажи са:

  • 3.3 волта
  • 5 волта
  • 12 волта
Ремонт на захранване на компютър

3.3 и 5 волта обикновено се използват за digital circuits (цифрова ел. Верига), докато 12 волта се използва, за да задвижи електромоторите в disk drives и вентилаторите. Главната спецификация на захранването е във ватове. Един ват е резултатът от напрежението във волтове и плътността на тока в ампери. Ако отдавна се занимавате с компютри сигурно си спомняте, че първите компютри имаха широки червени превключватели. Когато включвахте и изключвахте компютъра, вие знаехте, че го правите. Тези превключватели всъщност контролираха потока от 220 волта до захранването.

Днес вие включвате компютъра с малкия бутон и го изключвате от менюто. Тези възможности бяха добавени към стандартните захранвания преди няколко години. Операционната система може да изпрати сигнал до захранването, за да му каже да се изключи. Бутонът за включване изпраща 5-волтов сигнал до захранването, за да му каже да се включи. Захранването има и ел. верига, която захранва с 5-волта, наречена VSB (волтаж в изчакване), която работи дори, когато компютърът не работи, за да може да работи бутонът.

Loading...